Có thể nói, bao bì chính là nhan sắc của mỗi sản phẩm, hàng