Bệnh trĩ là căn bệnh giãn tĩnh mạch hậu môn và nguyên nhân của