Cupcake là loại bánh du nhập vào Việt Nam khá muộn, chúng được đựng