Hiện nay, nhu cầu thiết kế bao bì giá rẻ được nhiều doanh nghiệp