Hiện nay, hàng hóa trên thị trường đều cần đến nhiều loại tem nhãn