Khác nhau của căn bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại

Điều trị bệnh trĩ tại nhà

Bệnh trĩ là một trong các tĩnh mạch bị sưng ở các phần thấp nhất của các trực tràng và hậu môn. Và các bức tường của tĩnh mạch hậu môn và nó kéo dài đến các tĩnh mạch này bị phồng lên các kích thích. Xem thêm bệnh trĩ tại: http://tritamdan.com/ Bệnh trĩ là một … Đọc tiếpKhác nhau của căn bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại

BẤM GỌI