Hiện nay do thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh càng nhiều