Việc sử dụng các loại tem Decal hiện nay đã không còn trở nên