Bệnh trĩ hiện nay là một trong những triệu chứng khó chịu trong khi