Một sản phẩm in ấn luôn trải qua một quy trình riêng biệt để