Ngày càng có nhiều công ty đặt in túi giấy ép kim đa chức