Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật giải thích rõ chúng tôi tiếp nhận, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tại trang web này như thế nào. Xin hãy đọc chính sách bảo mật trước khi dùng trang web hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều có trong chính sách bảo mật. Các vấn đề này có thể thay đổi và sẽ được đăng lên. Quý khách vui lòng xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn vào trang web để  chắc chắn rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn và chỉ sử dụng với mục đích phù hợp được pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với cá nhân, tổ chức nào khác. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư của quý khách và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi tiếp nhận những thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của quý khách, trừ khi quý khách cho phép dùng nó theo cách khác,

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý những thông tin cá nhân của khách hàng phù hợp với pháp luật. Chúng tôi cam kết không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào quý khách cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trao đổi với quý khách về các sản phẩm, đơn hàng hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi được pháp luật yêu cầu của pháp luật;

Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chỉ các tổ chức, cá nhân được ủy quyền mới có thể tiếp cận những thông tin này. Tất cả email và bản tin từ website này cho phép quý khách chọn không tiếp tục nhận thư.