Những thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm những gì

Khai báo hải quan xuất khẩu rất quan trọng đối với doanh nghiệp để hàng hóa của mình có thể xuất khẩu ra nước ngoài một cách nhanh nhất. Việc làm thủ tục hải quan không chính xác khiến cho bạn phải lưu kho hàng tại cửa khẩu phát sinh nhiều chi phí và những loại rủi ro khác. Vì thế chúng ta cần phải biết những thủ tục hải quan xuất khẩu để có thể hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng. Đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra suôn sẻ giữa các doanh nghiệp.

Nnhững thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm những gì

#1. Trình tự thực hiện:

Người khai hải quan thực hải khai báo hải và cung cấp những hồ sơ hải quan cần thiết cho hải quan và xuất trình những giấy tờ liên quan hàng hóa xuất khẩu.

Sau đó những công chức hải quan sẽ thực hiện việc thông quan cho người hải quan

Tin liên quan: Các loại cước hàng không khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

#2. Phương thức thực hiện : Điện tử

#3. Những hồ sơ cần thiết để thông quan

Tờ khai hải quan phải có những chỉ tiêu Phục lục II ban hành kèm theo thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Doanh nghiệp phải cần có giấy phép xuấ khẩu khẩu lao động đối với hàng hóa xuất khẩu : 01 bản chính và bạn sau chụp nếu xuất khẩu nhiều lần.

Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

Hạn chót nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: Ngay sau khi người khai hải quan nộp và xuất trình hồ sơ hải quan theo đúng quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 23 Luật Hải quan)

Thời hạn hoàn thành kiểm tra văn bản và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải:

Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ tối thiểu 02 giờ làm việc kể từ khi cơ quan hải quan nhận đủ hồ sơ hải quan

Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá trong thời gian 08 giờ làm việc kể từ khi người khai hải quan xuất trình hàng hoá cho cơ quan Hải quan.

#5. Đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính: là những cá nhân hay tổ chức

#6. Xác nhận kết quả thông quan hàng hóa.

#7 Phí, lệ phí: 20.000 đồng

Bên trên là những bước cũng là thủ tục để xuất khẩu khẩu hàng hóa bạn có thể tham khảo và thực hiện để việc thông quan hàng hóa của bạn diễn ra một nhanh chóng.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ hải quan để có thể làm những thủ tục nhanh chóng, khi sử dụng dịch vụ doanh nghiệp có thể dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng nhất